TEXTER OCH BLOGG

Artiklar:

Magasin1, Kultur1 (länk)

Bildkonstnären, Svenska Konstnärsförbundet (länk)

Brofästet, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO (länk)


Blogg:

Anita Elgerot Blogg (länk)

Svenska Konstnärer, Kultur1 (länk)

Konstkvarteret, Kultur1 (länk)


Bok:

Två noveller samt målningar i “Survivor” (2009), FAOS (Female Artwork of Sweden) och BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)